BẢNG GIÁ IN LỊCH ĐỘC QUYỀN - LỊCH TẾT 2021

1. BẢNG GÍA IN LỊCH 2021 LỊCH ĐỂ BÀN 13 TỜ, ĐẾ CHỮ A (20x15cm) - Khổ thành phẩm: 20x15cm - Đóng lò xo, hộp có sẵn SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THỜI GIAN GIẤY C250 GSM/FOR 250 GSM GIẤY FOR 250 GSM GIẤY VÂN MỸ THUẬT 1 CUỐN 156.000 156.000 234.000 1 NGÀY 2 CUỐN 260.000 260.000 390.000 1 NGÀY 3 CUỐN 312.000 312.000 468.000 1 NGÀY 4 CUỐN 468.000 468.000 598.000 1 NGÀY 5 CUỐN 520.000 520.000 650.000 1 NGÀY 10 CUỐN 910.000 910.000 1.040.000 1 NGÀY 20 CUỐN 1.690.000 1.690.000 1.885.000 1-2 NGÀY 30 CUỐN 2.340.000 2.340.000 2.600.000 1-2 NGÀY 40 CUỐN 2.860.000 2.860.000 3.185.000 1-2 NGÀY 50 CUỐN 3.185.000 3.185.000 3.575.000 1-2 NGÀY 60 CUỐN 3.705.000 3.705.000 4.160.000 1-2 NGÀY 70 CUỐN 4.225.000 4.225.000 4.745.000 1-2 NGÀY 80 CUỐN 4.680.000 4.680.000 5330.000 1-2 NGÀY 90 CUỐN 4.973.000 4.973.000 5.720.000 1-2 NGÀY 100 CUỐN 5.200.000 5.200.000 5.954.000 1-2 NGÀY 150 CUỐN 7.020.000 7.020.000 7.800.000 2-3 NGÀY 200 CUỐN 8.840.000 8.840.000 9.685.000 2-3 NGÀY 250 CUỐN 10.725.000 10.725.000 11.635.000 2-3 NGÀY 300 CUỐN 12.480.000 12.480.000 13.650.000 2-3 NGÀY 400 CUỐN 15.600.000 15.600.000 16.900.000 3-4 NGÀY 500 CUỐN 18.200.000 18.200.000 19.760.000 3-4 NGÀY LỊCH TREO TƯỜNG SỐ LƯỢNG Couche 250 gsm - IN 2 MẶT - Kích thước: 30x30cm, mở dai 30x60 cm - Thành phẩm: Đóng lò xo giửa 2 tờ, khoan lỗ treo Couche 250 gsm - IN 1 MẶT - Kích thước: 31(ngang) x 46(cao) -Thành phẩm: đóng lò xo trắng + móc treo IN BÌNH THƯỜNG CÓ CÁN VÂN IN BÌNH THƯỜNG CÓ CÁN VÂN 20 cuốn 1.495.000 1.755.000 1.495.000 1.755.000 30 cuốn 1.950.000 2.275.000 1.950.000 2.275.000 50 cuốn 2.665.000 3.055.000 2.665.000 3.055.000 100 cuốn 4.355.000 4.745.000 4.355.000 4.745.000 200 cuốn 7.150.000 7.800.000 7.150.000 7.800.000 Thời gian 3 ngày 4 ngày 3 ngày 4 ngày

lịch tết 2021, lịch độc quyến

Gọi điện SMS Chỉ đường